tiistai 4. toukokuuta 2010

Muutos 2011

-------------------

Haluamme antaa äänstäjille vaihtoehdon,jonka avulla maassa voidaan tehdä kansalaisten näköistä politiikkaa.Politiikkaa,jonka päämääränä on kansalaisten aktiivinen kuuleminen ja aito vuorovaikutus päättäjien ja kansalaisten välillä.Tämä toteutuu tuomalla suomalaiseen politiikkaan suora demokratia täydentämään edustuksellista demokratiaa.

Vuosi 2011 tulee olemaan vedenjakaja suomalaisessa politiikassa.Mikäli vaalilain muutos toteutuu,jäävät vuoden 2011 eduskuntavaalit viimeisiksi edes jossain määrin Suomen kansan ääntä kuuleviksi demokraattisiksi vaaleiksi.
Vuoden 2015 vaaleissa äänikynnys ja vaaliliittojen kieltäminen vaikeuttavat uusien puolueiden pääsyä eduskuntaan
Lissabonin sopimus tekee EU:sta liittovaltion,mikä heikentää EU:n demokraattisuutta ennestään.

Suomi on suomalaisten suomalaisille rakentama hyvinvointivaltio.Suomen valtion ensisijaisena velvollisuutena ja tehtävänä on toimia Suomen kansalaisten edunvalvojana ja pitää heistä huolta.
tasa-arvo
Ketään ei saa asettaa asemaan sukupuolen,iän,alkuperän,kielen,uskonnon,vakaumuksen,mielipiteen,terveydentilan,vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Emme hyväksy sellaisen erityiskohtelun sallimista.missä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesjoitakin ihmisiä tai ihmisryhniä suositaan toisten kustannuksella ainoastaan esimerkiksi etnisen taustan perusteella.
Mikä on Muutos 2011:n kanta
-Nato jäsenyyteen
-Lissabonin sopimukseen
-Nord Stream-kaasuputkeen
-palkka-armeijaan
Muutos 2011 on tämän tyyppisiin koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviin asioihinon on se,että asiasta on järjestettävä kansanäänestyt.

Sananvapaus
Aito sananvapaus on todellisen demokratianvälttämätön edellytys ja elin ehti
Sananvapauden rajoituksia on enemmän haittaa kuin hyötyä:Vaarammisimmilaan niillä ajetaan vain pienten ihmisryhmien etuja ja tavoitteita sekä estetään toisinajattelijoita saamasta ääntään kuuluviin.
Sananvapauden ei tule kattaa pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia,jotka otetaan myötämielisesti vastaan ja joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi.Sananvapauden tulee ulottua sellaisiin viesteihin,jotka loukkaavat,järkyttävät tai häiritsevät valtiota jotain sen väestön osaa.

Maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen

Muutos 2011:n näkemyksen mukaan maahanmuuttopolitiikka on se osa-alue,jossa päättäjien toimintaa ja kansan toiveet ovat tällä hetkelläselvemmin ristiriidassa.
Haluamme järkeistää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa siten,että myös Suomen valtion ja Suomen kansalaisten edut otetaan huomioon.

Taloudellisesti maahanmuuton täytyy pääsääntöisesti olla maata vaurastuttavaa.Suuri osa Suomeen tällä hetkellä kohdistuvasta maahanmuutosta on humanitaarista maahanmuuttoa,joka on valtiolle merkittävä taloudellinen rasite.Suomen kyky vastaan ottaa maahanmuuttajia on rajallinen,eivätkä resurssit ole loputtomat.

Järkeä maahanmuuttopolitiikkaan

-rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkoitettava
-kansalaisuuden ehtona kileitaito ja nuhteettomuus
-perusteetonta turvapaikanhakua vähennettävä esim.tp-hakijoille maksettavaa sosiaaliturvaa leikattava.

Ongelmia,joihin Muutos 2011 aikoo puuttua
-hallitsematon maahanmuuttopilitiikka
-konsensuspolitiikka ja kähmintä
-liian lepsut tuomiot väkivaltarikoksista

http://sonja-miettinen.blogspot.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti