maanantai 10. toukokuuta 2010

Mitä on rasismi

Rasismi eli rotusorto on aate tai toiminta,jossa ihmisten väitetyn rotuluonteen ja siihen liittyvien ihmisten fyysisten piirteiden erillaisuudella perustellaan eriarvoista kohtelua eli syrjintää.Tässäpä näin aina siis kohtaamme rotuun ja väriin kohdistuvaa rasismia,joka on mielestäni väärä käsite rasismille.Rasismia on jokapäiväisessä elämässä.Kaikki syrjintä luokitellaan rasismiksi,mutta jostain kumman syystä aina vedotaan siihen,että se tarkkoittaa nomen omaan juuri rotuun ja väriin liittyvää rasismia.Kuinkahan moni tuntee tulleensa ikärasismin kohtelemaksi?Veikkaan että moni.Rasismi yhdistetään usein etnisten konfliktien lietsontaan,rotuerotteluun ja joskus myös käsitykseen ihmislajin biologista jakautumista eli ihmisrotuihin.Rasismiin yhdistetään toisinaan ajatus jonkun rodun tai etnisen ryhmän vallasta tai ylivallasta.No jotakuinkin lyhkäisesti aina palaamme tuohon rotusyrjintään.Kuitenkin määritelmä rasismista on suurempi,kuin mitä meidän laatikkomainen ajattelutapa antaa ymmärtää.Heti leimataan rasistiksi ilman perusteltua syytä,jos arvostellaan jyrkemmän jotakin etnistä ryhmää.On väärin,että lain saadännössä on rasismi tuomittava teko,koska näin ollen se antaa vain laatikkomaisen ajattelun rasismille.

Ketään ei ole vielä tuomittu ikärasismista,vaikka aihetta siihen olisi.Työmarkkinoilla ikärasismi on suuri rasite ja näin ollen työnantaja ei palkkaa iäkkäämpää sukupolvea,eikä kovin mielellään heti koulusta valmistuneita.Nämä kaksi ryhmää kuuluvat ikärasismin ryhmään.On julmaa että kokemusta omaava työntekijä ohitetaan työmarkkinoilla kuin ilmaa,eikä hänen anneta tuoda omaa oppiaan ja osaamistaan työpanoksena firmalle.Toinen ryhmä vastavalmistuneet tarvitsevat kiperästi omalta alaltaan oppia oppiakseen työn mihin heidät on koulutettu.Näin ollen vastavalmistuneelta perätäänkin työkokemusta ja kuinka paljon sitä on.Ei kaikilla ole mahdollista työskennellä opintojen lisäksi,joten työkokemus jää silloin vain harjoittelu jaksoille,josta tosin saa pätevän työtodistuksen.Mutta ironista tässä on se,että kukaan ei ymmärrä tämän olevan rasismia.Hävetkää ihmiset.

kuinka moni ajattelee olevan rasismia esimerkiksi sukupuolisyrjinnän?No rasismia se joka tapauksessa on.Naisten ja miesten erot esimerkiksi palkallisesti ovat suuria ja näin ollen Suomessa naiset ovat edelleen rasismin kohteena työpaikoilla.Ei siis olla sittenkään tasa-arvoisia vaikka näin luullaan.Rasismiksi luokittelen myös sen että naisilta on viety naisen asema kokonaan.En näe tässäkään mitään väärää käyttää sana rasismi.On kulttuureja jossa naista kohtaan käytetään rasismia häikäilettömästi,ja näin ollen viety elämän arvo kokonaisuudessaan.Tätä tapahtuu myös Suomessa.Niin miesten kuin naisten keskuudessa,sekä työpaikoilla että kouluissa.Ainakun puhutaan syrjinnästä puhutaan ja viitataan rasismiin.

Rasismia on jo se että ihmisen tuloluokan perusteella syrjitään kansalaista,mutta ei tästä ketään tuomita,eikä tulla tuomitsemaan.Suomessa tapahtuu paljon rasismia ihan oman maan kansalaisia kohtaan.Murto osa syrjinnästä tapahtuu loppujen lopuksi etnistä väistöä kohtaan.Syrjintää aiheuttaa oman maan sisällä juuri mainitsema tuloluokka,olemmalla erillainen ja tuomaan mielipiteensä julki,pukeutuminen,perhetilanne ja moni muu asia mikä näkyy ja vaikuttaa katukuvassa.En pysty käsittämään edes yhdellä kerralla kuinka laaja käsite on rasismi,mutta silti lakien säätäjät haluavat vain ja ainoastaan panostaa tuohon etniseen rasismiin.Aivan samalla lailla ne etniset ryhmät ovat rasisteja meitä valkoisia kohtaan.Aivan samalla tavalla he käyttäytyvät meitä kohtaan.Tosin Suomalaisen rasismisuudeksi luetaan jo katsominen etnisen ryhmän edustajaa vastaan.Laein säätäjät eivät ole lakia esittäessään ajatelleet loppuun asti kaikkia näkökulmia ja lähtökohtia.Siksi perään kuulutan,että milloin myös muista rasismista teoista tuomitaan?Viittaan ikärasismiin ja sukupuolirasismiin.Aivan yhtä rangaistavia tekoja nekin ovat.

Lopuksi pieni loppukevennys luettavksi.

Kuitenkin esimerkiksi venäläisiin ja saamelaisiin on kohdistunut pelkoja, joista on tallentunut paljon merkkejä myös kansanperinteeseen (ryssäviha).[19] 1800-luvulla ruotsalaiset, suomenruotsalaiset ja saksalaiset antropologit leimasivat suomenkieliset suomalaiset alemmaksi mongoliseksi tai ”itäeurooppalaiseksi roduksi”. Toisaalta suomalaiset antropologit sovelsivat ulkomailta lainaamiaan hierarkisoivia rotuteorioita saamelaisiin aina 1930-luvulle asti.[19] Vuonna 1952 ilmestyneessä Heikki Wariksen teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan rakenne kerrottiin suomalaisten kuuluvan kahteen ”valkoisen suurrodun” alarotuun ja että "maassamme on ainoastaan kolme, lukumäärältään ja merkitykseltään aivan mitättömän pientä rodullista vähemmistöä": mustalaiset, lappalaiset ja juutalaiset, joista mustalaiset ja juutalaiset olivat täysin suomalaiselle rodulle vieraita elementtejä.[5] Suomalaisissa kouluissa käytettiin aina 1960-luvulle asti oppikirjoja, joiden mukaan ihmiset olivat jaettavissa erilaisiin rotuihin, jotka olivat henkisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia.[5] Suomen vanhoista vähemmistöryhmistä tutkimusten mukaan rasismin ja syrjinnän uhreiksi joutuvat erityisesti romanit.[5]

Vuonna 2006 90% rasistisista rikoksista epäillyistä oli Suomen kansalaisia ja heistä 80% oli syntynyt Suomessa. Rasistisista rikoksista ilmoituksen tehneistä noin 25% kuului kantaväestöön.[2

http://sonja-miettinen.blogspot.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti